Adventi elmélkedés (Mt 21,23-32)

Az alábbi, 2010. december 13-14-re készült elmélkedést franciából fordítottam egy közös adventi imádsághoz:

Mt 21,23-27 Jézus küldetése

23Amikor a templomba érve tanított, odamentek hozzá az írástudók és a nép vénei és megkérdezték: „Miféle hatalom birtokában teszed te ezeket? Ki adott neked hatalmat ehhez?” 24Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. - Ha megfeleltek rá, én is megmondom, milyen hatalom birtokában teszem ezeket. 25Honnan volt János keresztsége? Az égből vagy az emberektől?” Azok tanakodni kezdtek egymás közt: „Ha azt mondjuk, hogy az égből, azt fogja kérdezni: Akkor miért nem hittetek neki? 26Ha azt mondjuk, hogy az emberektől, félnünk kell a néptől, hisz Jánost mindenki prófétának tartja.” 27Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk”. Erre ő így felelt: „Akkor én sem mondom meg, milyen hatalom birtokában teszem ezeket.”

Bev. ima Uram, hiszek Benned, és nem csak értelmemmel. Egész szívemmel hiszek Benned, és életemet szerető kezedbe ajánlom. Tudom, hogy Te nem csapsz be, Te nem hagysz elesni, mert Te vagy a jóság és a könyörületesség. Alázatosan Neked ajánlom szeretetemet. Tudom, hogy még gyenge, de biztos vagyok abban, hogy előtted kedves, hogy szeretni akarlak.

Könyörgés Uram, kérlek, növeld hitemet!

Elmélkedés

1. Tettekben megjelenő hit. Jézus eljövetelére készülünk. Honnan jön? Honnan származik? Mint a farizeusok, ma is sok ember próbálja megkerülni ezt a zavaró kérdést. Ha közvetlenül megkérdezzük őket: „Hiszel-e?”, valószínűleg azt válaszolják „Igen.” De az életük másról tanúskodik. Nem tesznek semmit vagy csak a minimumot Jézus követésében. Ha Jézus csak egy ember volna a sok közül, elég lenne kényszeredetten követni. Úgy, hogy a tanítását saját céljainkhoz alakítgatva fogadjuk el. Azonban őt Isten küldte el, ezért nincs hatalmunk változtatni vagy könnyíteni tanításain. Az életünknek híven tükröznie kell mindent, amit megtanított nekünk, (amennyiben ismerjük tanításait és képesek vagyunk azokat alkalmazni). Így élek-e? Az életem tanúságot tesz-e arról a meggyőződésemről, hogy Jézus az mennyből szállt alá és hogy Ő Isten fia?

2. Szívből jövő hit. Az, ahogyan a farizeusok követték a törvényt tökéletesnek tűnt, vagy legalábbis sokkal jobbnak, mint ahogy a többi zsidó tette. A farizeusok még sok, saját szabállyal is kiegészítették a törvényt, bebiztosították magukat, soha ne kerüljenek még közel se ahhoz, hogy engedetlenek legyenek Isten zsidó népnek adott parancsaihoz. Az életük a Messiásba vetett hit szilárd tanúbizonyságának tűnt. Mégis, amikor a Messiás eljött, nem ismerték fel. Mi történhetett? Bár az életük a hitükről tanúskodott, a szívükben nem volt meg a szükséges Isten iránti szeretet. Képtelenek voltak felismerni a Messiást, mert szívük önérzettel/önszeretettel volt tele. Jó dolgokat tettek rossz indokkal – egoizmusból vagy mások elismerésének kivívására cselekedtek. Rossz volt a hozzáállásuk. Keresztény hitvallásom erre hasonlít? A dolgokat jól teszem, de egoizmusból vagy más méltatlan okból?

3. Mária megerősítette hit. Hogy Jézus eljövetelét előkészítsük, kérjünk segítséget Szűz Máriától. Mária teljesen tiszta és alázatos. Ő kilenc hónapig készült Jézus eljövetelére és kiváló munkát végzett. Ő tud nekünk segíteni. Ha még nem kértem segítségét az adventben, itt az ideje ezt megtenni.

Párbeszéd Jézus, bocsánatodat kérem, hogy rosszul gyakorlom hitemet. Gyakran ugyan a tanításaidnak megfelelően cselekszem, de a gondolkodásmódom hibás. Nem szeretetből követem tanításod, hanem egoizmusból, azon aggódva, hogy mások különben megszólnának vagy kényelmem érdekében. Segíts kijavítani a hozzáállásomat. Segíts, hogy napról napra jobban szeresselek. Segíts, hogy egyre inkább úgy élhessek, ahogy azt tanítottad a szavaiddal és a tetteiddel.

 

 

 

Mt 21,28-32 Példabeszéd a két fiúról

28„Mi a véleményetek erről? Egy embernek volt két fia. Odament az elsőhöz és szólt neki: Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni. 29Nem megyek - felelte -, de később meggondolta és kiment. 30Odament a másikhoz, és annak is szólt. Megyek - felelte -, de mégsem ment ki. 31Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának?” „Az első” - válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában. 32Eljött ugyanis hozzátok János, hogy az igazság útjára vezessen benneteket, de nem hittetek neki. A vámosok és a cédák hittek neki. De ti ennek láttára sem tartottatok bűnbánatot és nem hittetek.”

Bev. ima Uram, Benned találom örömömet és igazi boldogságomat. Miért bántanálak meg múló sikereket vagy emberi győzelmeket hajhászva? Hiszek Benned, mert Te vagy az igazság. Bízom Benned, mert Te hű vagy az ígéreteidhez. Szeretlek Téged, mert Te mindig szerettél engem. Bűnös vagyok, mégis annyi áldást adtál. Őszintén hálát adok Neked.

Könyörgés Uram, segíts Téged követnem, függetlenül a pillanat körülményeitől!

Elmélkedés

1. Egy magasabb hatalom. Jézus Jeruzsálemben a farizeusokhoz beszélt. Ők megpróbálták csapdába csalni, midőn azt kérdezték ki adott Neki hatalmat. Jézus, jó meglátással, kérdéssel felel. Olyan feladványt ad nekik, ami leleplezi az Istenhez való hűségük hiányosságait. Jézus a hitet keresi. A hit hozzáállás, ami arra késztet, hogy egy magasabb fennhatóság alá helyezzük magunkat. Amikor Isten arra hív, hogy az akarata szerint éljünk, hitünkből kifolyólag engedelmeskednünk kell. Még, ha a hívás kényelmetlen vagy rosszkor jön is, nem szabad a megkerülésén gondolkodnunk. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk döntéseink, gondolataink és tetteink helyességére.

2. Jézus gondolkodásmódja. Ahhoz, hogy megértsük ezt az evangéliumi szakaszt, meg kell szabadulnunk a „modern gondolkodásmódtól”, ami szerint bármit megtehetünk, amíg az mást nem zavar ugyanebben. Jézus teljesen más gondolkodásmódot javasol. Jézus azt kéri, hogy ne csak meghallgassuk, hanem életünkben váltsuk is valóra Isten akaratát. A két fiú egyike sem reagált tökéletesen, de az első legalább magába szállt és szívből megbánta konokságát.

3. Látszólagos balsiker. Sokan közülünk, olvasva ezt a szakaszt gratulálnának Jézusnak, amiért ügyesen felülmúlta ellenfeleit és megnyerte a vitát. Csodáljuk bölcsességét és tudását, amivel kivágta magát az adott helyzetben. De Jézus nem akart felsőbbrendűnek látszani. Ez a találkozás elszomorította Őt, mert Ő valóban azt akarta, hogy a farizeusok higgyenek és befogadják örömhírt. Nem a vitát kell zseniálisan megnyerni. Nem az ellenfeleink előtt kell brillírozni. De mindent meg kell tenni, hogy őket segítsük eljutni a világosságra.

Párbeszéd Jézus, amikor csapdába akartak csalni, csodálatosan példát tettél irgalmasságodról. Segíts, hogy ugyanilyen szellemben túl tudjak lépni az evangéliumi két fiú magatartásán. Segíts igent mondani, amikor kérsz tőlem valamit, segíts, hogy azonnal, várakozás nélkül megtegyem. Legyen meg a Te akaratod!

Eredeti, franciául http://viechretienne.catholique.org/meditation/toutes 2010. XII. 13-14.

Tags: 

Új hozzászólás